7R การลดอัตราตายในโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน
'ในหลวง' พระราชทานวโรกาสให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ฯก่อนรับหน้าที่
ปาฐกถาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง สุขภาพดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
เว็บไซต์แพทย์ทหารตำรวจ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
แผนที่ชีวิต 80 ปี จากในหลวง
คิดบวก ชีวิตบวก
โครงการ หมออ่วมช่วยชีวิต
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
80 วิธีลดภาวะโลกร้อน
ทหาร(หญิง)ไทย ในปฎิบัติการรักษาสันติภาพ ประเทศซูดาน
โครงการคนดีศรีแพทย์ทหาร
ร่วมโครงการ 'อาสาเพื่อในหลวง'
เครื่องแบบใหม่ ทบ.สหรัฐฯ และสนามรบที่เปลี่ยนไป
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 52
พระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการ กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551
ประชุมวิชาการ สัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่

'ในหลวง' พระราชทานวโรกาสให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ฯก่อนรับหน้าที่
ปาฐกถาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง สุขภาพดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
เว็บไซต์แพทย์ทหารตำรวจ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
แผนที่ชีวิต 80 ปี จากในหลวง
คิดบวก ชีวิตบวก
โครงการ หมออ่วมช่วยชีวิต
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
80 วิธีลดภาวะโลกร้อน
ทหาร(หญิง)ไทย ในปฎิบัติการรักษาสันติภาพ ประเทศซูดาน
โครงการคนดีศรีแพทย์ทหาร
ร่วมโครงการ 'อาสาเพื่อในหลวง'
เครื่องแบบใหม่ ทบ.สหรัฐฯ และสนามรบที่เปลี่ยนไป
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 52
พระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการ กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551
ประชุมวิชาการ สัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่
Natitonal Heath Check Up พันเอกนายแพทย์สุรจิต สุนทรธรรม
ดาวน์โหลดสวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการประจำปี
สิทธิประโยชน์ของการตรวจร่างกายประจำปี ที่พึ่งได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่่งชาติ
mhsth.org : Military Health Standard

 
 
 
Copyright The Association of Military Surgeons of Thailand. All Rights Reserved. 2004-2008.