โครงการวิจัย : ความพร้อมของนักเรียนและความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยพยาบาลทหาร- ตารวจ ในการสอบขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
โครงการวิจัย : ประสิทธิผลของการส่องไฟเครื่องเดียว 12 หลอด กับ 2 เครื่อง 10 หลอดในทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง
โครงการวิจัย : การศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อหาแนวทางในการป้องกันโรคลมร้อนในทหารกองประจำการ
ระเบียบทุนอุดหนุนการค้นคว้าวิจัย
ระเบียบทุนอุดหนุนการค้นคว้าวิจัย พ.ศ. 2551
การยกย่องเชิดชูเกียรติแพทย์ทหารตำรวจ ของ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระเบียบทุนอุดหนุนการค้นคว้าวิจัย พ.ศ. 2550
ผังการสนับสนุนทุนวิจัย
ผลงานวิจัยเล่มที่ 1 - เล่มที่ 3
ผลงานวิจัยของสมาชิกที่รับทุนจากสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ข้อบังคับ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข้อบังคับสมาคมแพทย์ทหารฯ

 ผังการสนับสนุนทุนวิจัย
          

รายละเอียดด้านล่างไฟล์เอกสารแนบ
V2.pdf
พิมพ์หน้านี้ | ส่งหาเพื่อน
จำนวนผู้อ่าน  1447  ครั้ง

 
Copyright The Association of Military Surgeons of Thailand. All Rights Reserved. 2004-2008.